KONKURRENCEFORHOLD

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler med konkurrenter, der kan begrænse konkurrencen imellem virksomhederne, lige som virksomheder, der dominerer et marked for en gruppe af varer eller tjenesteydelser, ikke må misbruge denne dominerende stilling til at forvride konkurrenceforhold.

Der gælder tillige regler om, at konkurrerende virksomheder, der i kraft af deres omsætning og markedsandel, er væsentlige deltagere i markedet på dansk eller europæisk plan, skal have konkurrencemyndighedernes godkendelse af en fusion.

LOU Advokater rådgiver erhvervsvirksomheder i forbindelse med vurdering af konkurrenceforhold og konkurrenceretlige problemstillinger. Vi bistår desuden – med meget kort varsel – virksomheder, der bliver udsat for kontrolbesøg fra konkurrencemyndighederne.