VAREMÆRKER OG PATENTER (IMMATERIELLE RETTIGHEDER)

Mange virksomheder er i større eller mindre omfang baseret på udnyttelse af varemærker og patenter . Det er derfor vigtigt at beskytte disse. Den rigtige beskyttelse af rettighederne sikrer virksomhedens egen udnyttelse af dem, men kan også danne grundlag for en kontrolleret udnyttelse af rettighederne hos andre. Vi rådgiver i den forbindelse bl.a. om registrering og beskyttelse af:

  • Patenter
  • Varemærker
  • Brugsmodeller
  • Designs
  • Internetdomæner

Desuden rådgiver vi om licensaftaler og i markedsføringsspørgsmål.