MGO-PLADER

Vi hjælper dig, hvis du har problemer med MgO-plader.

LOU Advokater har arbejdet med problemerne omkring MgO-pladerne siden disse kom frem i starten af 2015 og har i denne periode opbygget en stor viden om problemstillingen.

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende formøde med henblik på at afdække den juridiske del af problemstillingen. Yderligere samarbejder vi med byggetekniske rådgivere i relation til afdækning af problemets faktiske omfang.

For mere information om MgO-plade problematikken se vores artikler:

Det skal understreges, at det er vigtigt at handle hurtigt, hvis der er formodning om, at der er anvendt MgO-plader i en ejendom, da der på grund af problemstillingens omfang vil være risiko for, at den ansvarlige går konkurs eller der indtræder forældelse af et eventuelt erstatningskrav.