FORSØRGERTAB

Reglerne om forsørgertabserstatning er en undtagelse til hovedreglen om, at det kun er den direkte skadelidte, der kan få erstatning.

Den, som er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale erstatning for rimelige begravelsesudgifter og erstatning til den, som ved dødsfaldet har mistet en forsørger.

Har du således mistet en ægtefælle eller samlever, eller er du umyndig og har mistet en forælder, har du mulighed for at få forsørgertabserstatning, der dog tillige ydes i visse andre tilfælde, eksempelvis hvis du har mistet et voksent barn, som har forsørget dig, og som fortsat ville have ydet væsentlige bidrag til dig, hvis vedkommende havde været i live.

Det er den reelle forsørgelse, der er afgørende, og ikke hvorvidt du er blodsbeslægtet med den forsøger, du har mistet, hvorfor erstatningen også kan ydes til bl.a. svigerforældre, venner og andre børn end dem, man normalt vil have en legal forsørgelsespligt over for.

Forsørgertabserstatningen reduceres afhængig af din forsørgers alder ved skadens indtræden.

Du skal desuden være opmærksom på, at du som efterlevende ægtefælle eller samlever er berettiget til et overgangsbeløb. Såfremt afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt, når særlige forhold begrunder det. Hvis du modtager overgangsbeløbet, kan du ikke samtidig få erstattet rimelige begravelsesudgifter, men beløbet udbetales ved siden af forsørgertabserstatningen.