CORPORATE OG COMMERCIAL

LOU Advokater rådgiver danske og udenlandske virksomheder inden for mange forskellige brancher og bistår dem, både når det gælder de overordnede, strukturelle forhold, og når det gælder de daglige udfordringer, altså både hvad angår corporate og commerical

Selskaber
Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver forretning. Risici skal identificeres og afdækkes, og det kan være fornuftigt at inddrage juridisk bistand.
Mange har den holdning, at advokatbistand kun er noget, der er behov for i krisesituationer. Men juridiske problemer er til at forebygge, hvis du bruger din advokat på samme måde, som når du tegner en forsikring eller får tjekket din bil med jævne mellemrum for at forebygge, at der opstår problemer.

Selskabsretten er et af LOU Advokaters centrale kompetenceområder. Vi har bred erfaring med selskabsretlige problemstillinger og bistår løbende vores klienter med at optimere rammerne for virksomhedens udvikling. Her er det vigtigt at få klare aftaler mellem virksomhedens ejere.

Vi bistår i den forbindelse løbende med bl.a.:

• Vedtægtsændringer
• Kapitalforhøjelse
• Kapitalnedsættelse
• Opkøb af egne kapitalandele
• Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner
• Dirigenthverv
• Generalforsamlinger
• Fusioner og spaltninger
• Likvidationer
• Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab
• Ejeraftaler

Kommercielle kontrakter
Vi bistår vores klienter med blandt andet forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter, herunder:

• Salgs- og leveringsbetingelser
• Samarbejdsaftaler
• Produktionsaftaler
• Distributionsaftaler
• Eneforhandleraftaler
• Agentaftaler
• Franchiseaftaler
• Køb og salg af udstyr
• Hensigtserklæringer
• Hemmeligholdelsesaftaler (NDA)
• Rammeaftaler