OFFENTLIG RET

Der opstår hyppigt tvister mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som behandles ved offentlige nævn og styrelser. LOU Advokatfirma rådgiver og varetager klientens interesser ved behandling af disse konflikter og offentlig ret.

Vi rådgiver desuden kommuner og forsyningsvirksomheder i forbindelse med ejendomsretlige og kontraktsretlige spørgsmål, erstatningssager, forholdet til andre offentlige myndigheder og til private.

LOU Advokatfirma rådgiver og repræsenterer offentlige myndigheder vedrørende:

  • Udøvelse af forvaltningsvirksomhed
  • Udøvelse af offentligt støttet virksomhed
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
  • Repræsentation ved domstolene

Offentlige udbud
LOU rådgiver og repræsenterer klienter i sager om offentligt udbud. Det gælder både udbudsgivere og tilbudsgivere.
I de senere år er der kommet stadig flere offentlige udbud, og der er meget stringente regler for, hvordan udbuddene skal gennemføres. Reglerne kan være vanskeligt at gennemskue, og hvis udbudsgiver begår fejl i udbuddet, kan det medføre, at udbuddet må gå om. Det kan medføre alvorlige forsinkelser. Desuden risikerer udbudsgiver ankesager og erstatningskrav.

På den anden side er det tilsvarende blevet mere krævende at afgive tilbud. Hvis der begås fejl bliver tilbuddet underkendt. Derfor er det afgørende, at man har styr på procedurer og regler.

LOU tilbyder bl.a.:

  • Rådgivning til offentlig myndighed eller tilbudsgiver om udbudsretlige forhold
  • Vurdering af klagemuligheder
  • Evt. indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud
  • Repræsentation ved domstolene