HELBREDELSES- OG BEHANDLINGSUDGIFTER

Såfremt du har pådraget dig en personskade, har du mulighed for at få erstattet dine helbredelsesudgifter, hvis det, som udgifterne er gået til, har haft til hensigt at forbedre din tilstand. Det kræves derimod ikke, at din tilstand rent faktisk er blevet forbedret.

I praksis dækkes bl.a. udgifter til genoptræning, hjælpemidler som fx ortopædisk fodtøj og skoindlæg, arm- og benproteser, kørestole, høreapparater, briller og kontaktlinser samt følgeudgifter i form af bl.a. transportudgifter til og fra sygehus og lignende.

Der skal ikke betales skat af dækningen, da det er en refusion for allerede afholdte udgifter.

Husk at gemme dine fakturaer for afholdte udgifter.