STRAFFESAGER

Forsvarsadvokat
LOU Advokatfirma bistår i alle slags straffesager, uanset som der er tale om voldssager, økonomisk kriminalitet, eller andet.

Endvidere bistår vi i sager om overtrædelser af færdselsloven.

Du kan have brug for en advokat på forskellige tidspunkter under en sag, blandt andet hvis politiet ønsker at varetægtsfængsle dig, hvis du sidder anholdt på en politistation, eller sagen skal for retten, uanset om du har tilstået forholdet eller ej.

Vi kan blandt andet bistå med at gennemgå og vurdere sagens materiale, bistå ved afhøringer hos politiet, at føre sagen som din forsvarer i retten, at anke byrettens afgørelse og at søge erstatning.

I de fleste straffesager vil du normalt kunne få beskikket en forsvarer. Beskikkelsen betyder, at det offentlige i første omgang betaler forsvarerens salær. Du skal således ikke bekymre dig om, hvorvidt du har penge til at betale for forsvarerens bistand. Kun hvis Retten finder dig skyldig, skal du normalt erstatte statskassen udgiften til forsvarerens salær enten helt eller delvist.

Bistandsadvokat
Hvis du har været udsat for en alvorlig forbrydelse, har du krav på at få beskikket en såkaldt bistandsadvokat. Det kan for eksempel være, fordi du har været udsat for vold eller en seksualforbrydelse.

Vi bistår jævnligt forurettede i straffesager som bistandsadvokat.

En bistandsadvokat støtter blandt andet ved afhøringer hos politiet eller i retten, og sørger for, at der bliver taget de nødvendige hensyn under sagen, herunder blandt andet ved fremsættelse af anmodninger om at få ført tiltalte ud af retslokalet, mens der afgives forklaring, i faldt det er nødvendigt. Endvidere vil bistandsadvokaten undersøge, om man har et erstatningskrav og hjælpe med at rejse dette erstatningskrav.

Man skal ikke selv betale for bistandsadvokatens arbejde, idet omkostningerne betales af enten statskassen eller ens egen retshjælpsforsikring.