TESTAMENTER OG ÆGTEPAGTER

Arvesager giver ofte anledning til stridigheder, og derfor er det en god idé at afklare forholdene på forhånd. Advokaten kan blandt andet være behjælpelig med udfærdigelse af testamenter og ægtepagter.

Testamente
Arvereglerne er komplicerede, og vi anbefaler derfor, at du får assistance til at formulere et testamente. Testamentet skal tage udgangspunkt i lige præcis din situation og dine ønsker – og så skal det udformes, så der ikke hersker nogen tvivl den dag, arven skal fordeles. Et testamente er relevant i mange tilfælde, blandt andet:

  • For ugifte samlevende, som ønsker at testamentere til hinanden
  • For gifte uden børn, som har ønsker til deling af arven efter længstlevende
  • For gifte og samlevende med sammenbragte børn
  • For gifte som ønsker at begrænse børnenes arv til fordel for den længstlevende ægtefælle
  • For gifte som ønsker, at børnenes arv skal være særeje eller båndlægges, til de når en bestemt alder
  • For ugifte personer som ikke har børn, men ønsker at tilgodese udvalgte slægtninge/venner/foreninger eller lignende, så arven ikke tilfalder staten
  • For personer som ønsker, at arven skal gå til et velgørende formål

Ægtepagter
Inden man gifter sig, bør man overveje, om man ønsker delingsformue eller særeje i det kommende ægteskab – eller måske en mellemting som f.eks. delvist særeje og delvist delingsformue. Ønsker I som kommende ægtefæller at dele alt, hvad I ejer, behøver I ikke at foretage jer noget.

I skal dog være opmærksomme på, at delingsformue ikke omfatter pensionsopsparinger. Det kan være betydelige beløb, og hvis du og din ægtefælle har oprettet ægtepagt om pensionsdeling, vil I rent undtagelsesvis være berettiget til at få del i den anden parts pensionsopsparing ved en eventuel skilsmisse.

LOU rådgiver om reglerne.