Henrik Hornsleth
Advokat, partner,
Møderet for Højesteret

Fagområder

Jeg rådgiver erhvervsvirksomheder, fonde, foreninger og organisationer.

I mere end 25 år har jeg arbejdet udelukkende som erhvervsadvokat indenfor alle erhvervsrelaterede forhold:  aktie- og anpartsselskaber, retssager, udarbejdelse af kontrakter af enhver art, funktionærforhold, eneforhandler- og agentaftaler, varemærker og markedsføring,  køb og salg af virksomheder, samt bestyrelsesarbejde.

Jeg har endvidere betydelig erfaring med byggesager af alle typer, herunder etablering af entreprisekontrakter, bistand med igangværende byggeprojekter, samt førelse af retssager og voldgiftssager for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Endvidere har jeg i en lang årrække beskæftiget mig med konkursboer samt rekonstruktion af nødlidende virksomheder, etablering af akkordordninger m.v.

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1987, Master i strategi 2015
Advokatbeskikkelse 1990, Møderet for Højesteret 1996

Sagstyper

Løbende erhvervsrådgivning
Retssager
Aktieselskaber og anpartsselskaber
Arbejdsret og funktionærforhold
Markedsføring og varemærker
Forhandleraftaler, agentaftaler
Samarbejdsafter, joint-venturekontrakter
Køb og salg af virksomhed
Generationsskifte
Entrepriseforhold
Voldgiftssager vedr. Bygge og Anlæg
Fast ejendom
Fonde
Konkurs
Rekonstruktion af virksomheder
Bestyrelsesarbejde

Tilbage til oversigt

Tilknyttet sekretær

Ida Halberg
91 356 751
idha@lou.dk

Afdeling

København

Kontakt

T:70 300 500

M:23 423 161

horn@lou.dk