PRIVAT

LOU Advokater hjælper privatklienter, som har brug for juridisk rådgivning eller assistance.

Vi har specialister, som kan hjælpe på de fleste områder. Vi kan blandt andet fremhæve:

  • Arvesager og dødsbobehandling
  • Testamenter og ægtepagter
  • Skilsmissesager og bodeling
  • Samværssager
  • Forældremyndigheds- og bopælssager samt børnebidrag
  • Anbringelsessager (tvangsanbringelser eller frivillige anbringelser af børn)
  • Straffesager
  • Ansættelsesforhold
  • Forsikrings- og erstatningssager

Vi rådgiver også om fri proces og retshjælpsforsikring.