ØVRIGT TAB

Udgifter, du har haft i tiden umiddelbart efter skaden, men hvis størrelse og sammenhæng med skaden vanskeligt kan dokumenteres, kan erstattes. Eksempler herpå er udgifter til boligindretning, flytteomkostninger, hjemmehjælp og forlængelse af uddannelse, hvorimod bl.a. tab af ferie, køb af handicapbil og udgifter til adoption sjældent erstattes.

Udgifterne skal have til formål at sikre eller forbedre din funktionsevne.