ANBRINGELSESSAGER

Hvis kommunen ikke mener, at et barn trives hjemme hos sine forældre, har den pligt til at gribe ind. Kommunen skal forsøge at hjælpe på en måde, der griber så lidt som muligt ind i forældrenes og barnets liv. En hjælp kan for eksempel være i form af en kontaktperson, en hjemmehosser, en støtteperson eller andet. Hvis disse tiltag ikke afhjælper problemerne i hjemmet, kan kommunen stille forslag om en frivillig anbringelse eller i yderste konsekvens tvangsfjerne barnet.

En tvangsfjernelse kan ske enten akut med efterfølgende godkendelse fra Børn og Ungeudvalget eller efter indstilling fra Børn og Ungeudvalget.

Man har mulighed for at påklage Børn og Ungeudvalgets afgørelse til Ankestyrelsen, og hvis Ankestyrelsen er enig i Børn og Ungeudvalgets afgørelse, kan man indbringe sagen for byretten.

LOU har speciale i anbringelsessager, herunder både tvangsanbringelser og frivillige anbringelser, og kan rådgive omkring de muligheder, man har i forbindelse med anbringelsessager, ligesom vi har stort kendskab til de komplicerede regler indenfor anbringelsesområdet.

Vi bistår både ved deltagelse i Børn og Ungeudvalgsmøder i hele landet, deltagelse i Ankestyrelsesmøder og deltagelse i retsmøder i retten.

Hvis Kommunen beslutter at tvangsfjerne ens barn, har man ret til en advokat. Det samme har barnet, hvis barnet er fyldt 12 år. Advokathjælp i sager om anbringelsessager og tvangsfjernelse er gratis.