LANDBRUG

Landbruget er grundlaget for en betydelig del af Danmarks eksport, både til lande inden for EU og til tredjelande, og det er derfor en af grundpillerne i landets økonomi.

Men landbrug er undergivet en omfattende og detaljeret regulering på så godt som alle områder. Vanskelige rammevilkår og en betydelig følsomhed over for såvel indenrigs- som udenrigspolitiske forhold indebærer, at erhvervets udøvere løbende har brug for rådgivning og vejledning – både i forbindelse med den løbende drift og i forbindelse med enkeltstående forhold. Råd og vejledning hentes oftest hos erhvervets egne organisationer og rådgivningscentre – men det er ikke altid tilstrækkeligt.

Hos LOU Advokater har vi derfor en særlig landbrugsafdeling, som bistår landmænd i forskellige sammenhænge, bl.a.

  • handel med landbrugsejendomme
  • opnåelse af tilladelser til udvidelse af landbrug
  • miljøsager
  • straffesager i forbindelse med miljølovgivningen
  • gældsordninger