ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsesforhold er komplicerede områder, og det kræver både viden om de mange regler og overblik over overenskomster, husaftaler mv. Vi rådgiver om alle forhold i den forbindelse og fører retssager ved alle retlige instanser, når dette er nødvendigt.

Funktionærer
Der gælder særlige beskyttelsesregler for funktionærer. Funktionærloven indeholder regler om opsigelsesvarsler, rettigheder og forpligtelser under sygdom og barsel, kunde- og konkurrenceklausuler og fratrædelsesgodtgørelser.

Vi rådgiver om bl.a.

  • Ansættelseskontrakter
  • Opsigelser
  • Fratrædelsesaftaler
  • Erhvervsbegrænsende klausuler
  • Ferieforhold

Direktøraftaler
Lovreguleringen af direktørens ansættelsesforhold er meget begrænset, og derfor er indholdet af direktøraftalen meget afgørende. Vi kan hjælpe med at optimere direktørkontrakten, så de relevante forhold, hensyn og aftaler bliver klart og præcist beskrevet. Det er en fordel for begge parter at lave entydige aftaler ved ansættelsen, så man undgår tvister på et senere tidspunkt.