VINDENERGI

Vedvarende energikilder – ikke mindst vindenergi – tegner sig for en stadig større del af energiproduktionen, både i Danmark og i mange andre lande.

Det indebærer store investeringer og ofte attraktive afkast. Vindenergi er et komplekst område, dels på grund af de mange forhold omkring vindmængder, miljøforhold og energinet, som skal spille sammen, og dels på grund af de hyppige ændringer af love og regler.

Hos LOU Advokater har vi gennem de seneste år rådgivet i forbindelse med vindenergi, herunder: køb, salg og etablering af vindparker og enkeltstående vindmøller, såvel i Danmark som i Tyskland og Polen.