PERSONSKADE

Vi giver dig indledningsvist en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Vi bistår dig ved at sørge for, at din personskade er anmeldt til de rette aktører, f.eks. forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Erstatningsnævnet m.fl.

Vi udarbejder erstatningsopgørelser og argumenterer for din sag, så du får den erstatning, du er berettiget til.

Eksempler på erstatningssager

 • Trafikuheld, f.eks. påkørsel som fodgænger eller cyklist, sammenstød imellem flere biler m.v.
 • Glatføreskader, f.eks. fald på glat fortov på grund af manglende snerydning eller isbekæmpelse m.v.
 • Faldskader, f.eks. fald på grund af ujævnt fortov, huller i vejbane, niveauforskelle m.v.
 • Patientskadesager, f.eks. ved fejlmedicinering eller fejloperation, forkert rådgivning fra sundhedspersonale m.v.
 • Arbejdsskadesager, f.eks. tilskadekomst ved brug af maskiner, trafikuheld i arbejdstiden mens skadelidte var i et ærinde, der kan relatere sig til arbejdet, tilskadekomst i forbindelse med vennetjenester, firmajulefrokoster mv. Der kan også i visse tilfælde opnås erstatning for såkaldte erhvervssygdomme, herunder diskusprolapser som følge af tunge løft.
 • Voldsoffersager, f.eks. erstatning for den personskade et offer for vold er udsat for, herunder psykiske følger, skade på tøj, behandlingsudgifter, varigt mén m.v. Hvis ikke voldsmanden selv kan betale erstatningen til skadelidte, kan der søges erstatning ved Erstatningsnævnet.

Hvad kan du få erstatning for?

De nedenstående erstatningsposter er afhængige af, hvilken type skade, der er tale om, herunder hvilke aktører der er i erstatningssagen.

 • Svie- og smertegodtgørelse
 • Varigt mén
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Erhvervsevnetab
 • Helbredsudgifter
 • Forsørgertab
 • Øvrigt tab

Forældelse

Du kan risikere, at din erstatningssag bliver forældet, hvis ikke der indgås aftale med eksempelvis forsikringsselskaberne, eller sagen ikke indbringes for retten i tide.

Udgangspunktet er, at en erstatningssag forældes 3 år efter skaden skete, men der er mange undtagelser til denne hovedregel.

LOU Advokatfirma sikrer, at din erstatningssag ikke bliver forældet.

Omkostninger

Hvis du er kommet til skade, og der er en ansvarlig skadevolder, f.eks. en modkørende i et trafikuheld, så dækker skadevolderens forsikringsselskab størstedelen af dine omkostninger til advokatbistand i forbindelse med sagens behandling mod dette forsikringsselskab.

Det samme er tilfældet i voldsoffersager, der indbringes for Erstatningsnævnet.

Du er altid velkommen til indledningsvist at få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. Vi giver dig i denne forbindelse et overslag over de forventede omkostninger forbundet med erstatningssagen, såfremt du ønsker, at LOU Advokatfirma bistår dig i din sag.

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter