WHISTLEBLOWERORDNING

Lov om beskyttelse af whistleblowere siger, at der skal etableres en intern whistleblowerordning på alle private arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, hvor arbejdstagerne kan foretage indberetning.

Senest den 17. december 2021 skulle virksomheder med mere end 250 ansatte have etableret en intern whistleblowerordning og senest den 17. december 2023 skal virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte etablere en intern whistleblowerordning.

Ved opgørelsen af antal ansatte skal alle ansatte medregnes. Dette gælder uanset beskæftigelsesgraden, så længe de modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Det betyder, at f.eks. deltidsansatte og sæsonarbejdere skal tælle fuldt ud i opgørelsen.

For de fleste virksomheder under 50 ansatte er der ikke et lovgivningsmæssig krav om, at etablere en whistleblowerordning, men det vil stadig for langt de fleste virksomheder være en rigtig god ide, for på den måde at sikre virksomheden mod kriminalitet samt øge virksomhedens troværdighed.

Hvad kan man opdage med en whistleblowerordning
En whistleblowerordning giver mulighed for at opdage og rapportere fejl, forsømmelser og ulovligheder i din virksomhed.
Det kan eksempelvis dreje sig om tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, over-/underfakturering, snyd med timesedler, returkommission, underslæb, mandatsvig, arbejdsmiljøsikkerhed eller overtrædelser af loven inden for eksempelvis persondata, skat og miljø.

Whistleblowerordning fra LOU Advokater
LOU Advokater tilbyder etablering og varetagelse af whistleblowerordningen i din virksomhed. En ordning der etableres nemt, hurtigt og til en meget fordelagtig pris. Whistleblowerordningen giver virksomhedens organisation adgang til et digitalt whistleblowersystem, hvor ansatte har mulighed for sikkert og anonymt, at foretage indberetninger. Det giver whistlebloweren stor tryghed at vide, at indberetninger sker til et eksternt advokatfirma. Løsningen består af:

 • Et link til brug på virksomhedens hjemmeside, som leder whistlebloweren til en sikker digital indberetningskanal der administreres anonymt af LOU Advokater.
 • Modtage indberetninger og have indledende kontakt med whistlebloweren
 • Visitere og videregive indberetninger til virksomhedens kontaktperson, som herefter varetager sagen fremadrettet
 • En standard whistleblowerpolitik til virksomhedens hjemmeside
 • Efter nærmere aftale kan LOU Advokater på ad hoc basis forestå den videre behandling af sagen på almindelig timebasis. Det kan eksempelvis kan være følgende relaterede opgaver:
  • Følge op på indberetningen
  • Give feedback til whistlebloweren
  • Informere de berørte personer
  • Advokatundersøgelse af forholdet der indberettes
  • Juridisk efterspil f.eks. bortvisning, afskedigelse, politianmeldelse, erstatningssag, kontakt til myndigheder, retssag mv.

Samarbejde med SMVdanmark
Hvis din virksomhed er medlem af SMVdanmark, kan du drage fordel af den whistleblowerordning vi tilbyder i samarbejde med SMVdanmark. Læs mere her (kræver login).