ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsesforhold og HR-management er komplicerede områder for mange virksomheder og myndigheder. Det kræver både viden om de mange regler og overblik over de overenskomster, husaftaler m.v., som gælder for de ansatte på alle niveauer. Vi rådgiver om alle forhold i den forbindelse og fører retssager ved alle retlige instanser, når dette er nødvendigt.

Funktionærer
Der gælder særlige beskyttelsesregler for funktionærer. Funktionærloven indeholder regler om opsigelsesvarsler, rettigheder og forpligtelser under sygdom og barsel, kunde- og konkurrenceklausuler og fratrædelsesgodtgørelser.

Vi rådgiver om bl.a.

• Ansættelseskontrakter
• Opsigelser
• Fratrædelsesaftaler
• Erhvervsbegrænsende klausuler
• Ferieforhold

Kollektive overenskomster
Hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal man som arbejdsgiver være særligt opmærksom. Kollektive overenskomster kan være vanskelige at forstå og fortolke, hvilket blandt andet skyldes måden, overenskomsterne bliver forhandlet på. Samtidig skal man være opmærksom på, at man som overenskomstdækket virksomhed med stor sandsynlighed er omfattet af et alternativt konfliktløsningssystem, hvor uenigheder behandles ved forhandling, faglig voldgift og ved Arbejdsretten.
Det arbejdsretlige system indebærer, at det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for en virksomhed, hvis man ikke overholder overenskomsten eller ikke overholder de frister, som overenskomsten foreskriver.

Direktøraftaler
Lovreguleringen af direktørens ansættelsesforhold er meget begrænset, og derfor er indholdet af direktøraftalen meget afgørende. Vi kan hjælpe med at optimere direktørkontrakten, så de relevante forhold, hensyn og aftaler bliver beskrevet klart og præcist.
Det er en fordel for begge parter at lave entydige aftaler ved ansættelsen, så man undgår tvister på et senere tidspunkt.

Ansættelsesretlig lovgivning i øvrigt
Ansættelsesområdet er gennemreguleret. Det betyder imidlertid ikke, at det er nemt at overskue, da reglerne ikke er samlet i en eller få love. Antallet af danske love, der pålægger lønmodtagere pligter eller giver lønmodtagere rettigheder, overstiger 50 forskellige love. Dertil kommer EU-lovgivningen, som også indeholder en række direktiver, der har betydning for forståelsen og fortolkningen af de danske regler.

Hos LOU Advokater har vi overblikket!