FREMTIDSFULDMAGTER

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du giver på forhånd i tilfælde af, at du skulle miste evnen til selv at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold, f.eks. hvis du kommer ud for sygdom eller en pludselig ulykke. Såfremt du aldrig mister evnen hertil, har fremtidsfuldmagten ingen betydning, da den i så fald ikke vil træde i kraft.

I fremtidsfuldmagten vælger du, hvem der skal kunne handle på dine vegne, og du fastsætter rammerne for, hvordan de må det. Det kan f.eks. være, at du blot ønsker, at vedkommende skal varetage dine økonomiske forhold, f.eks. ved at betale dine regninger, men ikke dine personlige forhold, f.eks. beslutninger om lægelig behandling eller plejehjem. Fremtidsfuldmagten kan også indeholde specifikke ønsker såsom, at vedkommende skal have tilladelse til at give bestemte gaver på dine vegne, f.eks. til jul og fødselsdage.

Det er vigtigt, at fremtidsfuldmagten bliver udarbejdet med omhu, så du er sikker på, at dine ønsker for fremtiden bliver opfyldt, da forkerte formuleringer kan føre til, at din fuldmægtig ikke kan træffe bestemte beslutninger.

Såfremt du havner i en situation, hvor du ikke længere kan varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, vil dine pårørende skulle anmode om, at der etableres et værgemål over dig. Det behøver de ikke, hvis du har en fremtidsfuldmagt, da den giver dem muligheden for at træffe beslutningen sammen med din læge og Familieretshuset.

En fremtidsfuldmagt kan blive afgørende for dine pårørendes mulighed for at hjælpe dig, da værgemål tager længere tid at etablere, end det gør at iværksætte fremtidsfuldmagten.