SAMVÆRSSAGER

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke længere bor sammen med. Jeres barn har ret til kontakt med jer begge to, når I flytter fra hinanden, og I er begge ansvarlige for at sikre jeres barn en god kontakt.

Samværet er uafhængigt af forældremyndigheden, og den forældre der eventuelt ikke har del i forældremyndigheden, har barnet fortsat ret til kontakt med. Du skal være opmærksom på, at det er barnet, der har ret til kontakten, og ikke dig som forælder.

Blot fordi man har fælles forældremyndighed, er det ikke ensbetydende med, at man skal have en 7/7-ordning, hvor barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Samværet skal fastsættes, så det er til gavn for barnet. Hvis en af forældrene ikke ønsker samvær med sit barn, kan man ikke gennemtvinge et samvær. I nogle tilfælde har barnet heller ikke lyst til samvær med den ene forælder, og i det tilfælde kan Familieretshuset bestemme, at der ikke skal være et samvær mellem barnet og den pågældende forælder.

Loven angiver ikke noget standardsamvær. Samværet skal fastsættes, så det er bedst for det enkelte barn, og kan derfor både stoppes af hensyn til barnet, eller fastsættes op til 7 ud af 14 dage (en deleordning). Endvidere kan samværet i en periode gøre overvåget af hensyn til barnet.

Udover det løbende samvær i weekender og hverdage er det en god idé også at overveje samværet i ferier.

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal være, kan I selv lave en aftale om, hvor, hvor ofte og hvordan samværsforælderen skal se barnet. Hvis I selv kan aftale samvær, er der ikke behov for at henvende jer til Familieretshuset, men det kan være en god ide at få samværsaftalen skrevet ned i et samværsdokument for at undgå senere konflikter. LOU Advokatfirma kan være jer behjælpelige med at udforme en skriftlig samværsaftale, som senere kan gennemtvinges gennem Fogedretten, hvis den ene forælder pludselig ikke vil følge aftalen.

Hvis I er uenige om samværet, kan I få hjælp af Familieretshuset til at fastsætte samværet. Nogle gange kan det være en fordel at have en advokat til at hjælpe i forbindelse med arbejdet i Familieretshuset, således at det sikres, at man bliver rådgivet om, hvilke muligheder man har, og hvilke aftaler man med fordel kan indgå til gavn for barnet.

Du skal være opmærksom på, at advokatbistand i samværssager ikke dækkes af dette offentlige eller din retshjælpsforsikring, hvorfor du selv skal afholde omkostningerne i forbindelse med advokatens hjælp i sagen.