Nyt fra LOU Advokater 

Siden seneste nyhedsbrev er der også internt hos LOU Advokater sket nyt. Ole Bukhave For det første er advokat Ole Bukhave, der i løbet af 2023 flyttede ind hos LOU Advokater, i første omgang som del af et kontorfællesskab, nu blevet en integreret de…

Læs mere

Nyt om greenwashing

Danmarks første klimaretssag har fået sin afgørelse! Vestre Landsret afsagde den 1. marts 2024 en historisk dom i Danmarks første klimaretssag. Afgørelsen er særlig vigtig for fortolkningen af begrebet greenwashing. Afgørelsen fastslår, at Danish Cro…

Læs mere

Når store køretøjer møder svage trafikanter

Enhver bilist ved, at en af grundreglerne i trafikken er, at man skal vise hensyn overfor andre trafikanter, især ”svage” trafikanter som cyklister og fodgængere. Kravet om hensyntagen og agtpågivenhed fremgår da også af den første regel i Færdselslo…

Læs mere

ÅRET DER GIK – 2023

Året er nu ved at rinde ud. Inflationen er på nuværende tidspunkt kraftigt aftagende. Renten er fortsat høj, og det medfører mindre aktivitet blandt andet inden for byggeri og omsætning af ejendomme og virksomheder, idet markedet skal tilpasse sig, s…

Læs mere