Når store køretøjer møder svage trafikanter

Enhver bilist ved, at en af grundreglerne i trafikken er, at man skal vise hensyn overfor andre trafikanter, især ”svage” trafikanter som cyklister og fodgængere. Kravet om hensyntagen og agtpågivenhed fremgår da også af den første regel i Færdselslo…

Læs mere

ÅRET DER GIK – 2023

Året er nu ved at rinde ud. Inflationen er på nuværende tidspunkt kraftigt aftagende. Renten er fortsat høj, og det medfører mindre aktivitet blandt andet inden for byggeri og omsætning af ejendomme og virksomheder, idet markedet skal tilpasse sig, s…

Læs mere