DÆKNING AF OMKOSTNINGER TIL ADVOKAT

Der er mulighed for, at du kan få dækket en del af dine omkostninger til advokatbistand.

Såfremt der er en ansvarlig skadevolder, skal skadevolderen eller dennes forsikringsselskab betale hel eller delvis erstatning for rimelige advokatomkostninger.

Udgangspunktet er herudover, at omkostningerne til advokatbistand dækkes med det beløb, der svarer til et såkaldt halvt proceduresalær af den opnåede erstatning, og størrelsen af det beløb, der dækkes, afhænger således af den erstatning, du får udbetalt.