ARVESAGER OG DØDSBOER

LOU Advokatfirma rådgiver og repræsenterer dig i forbindelse med behandling af arvesager og dødsboer. Sager af denne art omfatter blandt andet:

 • Behandling af dødsboer
 • Rådgivning om arveforhold
 • Udarbejdelse af boregnskab og afklaring af afgiftsforhold
 • Afklaring af boets skattemæssige forhold
 • Gennemgang af testamenter
 • Rådgivning i forbindelse med uskiftet bo
 • Repræsentation af arvinger i forbindelse med dødsboskifter
 • Repræsentation af arvinger i forbindelse med retssager omkring fortolkning af testamenter
 • Salg af aktiver, herunder fast ejendom
 • Henvendelse til skifteretten og udpegning af skifteværge
 • Båndlæggelse
 • Værgemål