Ole Anders Petersen
Advokat, partner,
Møderet for Højesteret

Fagområder

Ole Anders Petersen beskæftiger sig primært med erhvervslivets forhold og fast ejendom. Ole Anders Petersen har stor erfaring med virksomhedsoverdragelser, køb og salg af fast ejendom samt rekonstruktion af selskaber. Gennem mangeårigt advokat- og bestyrelsesarbejde i mindre og større virksomheder, har Ole Anders Petersen erhvervet en indgående viden og forståelse af erhvervslivets forhold.

Ole Anders Petersen beskæftiger sig i øvrigt med erstatnings og forsikringsret, bla. med udførelse af eksterne opgaver for en række forsikringsselskaber.

Derudover er Ole Anders Petersen medstifter og bestyrelsesformand for Viborg Kultur og Idrætsfond, der løbende støtter kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter i Viborg kommune.

Uddannelse

Cand. jur. 1984
Advokat 1987

Tilbage til oversigt

Tilknyttet sekretær

Majbrit Mikkelsen
91 356 771
mm@lou.dk

Mette Bak Christensen
91 356 773
mbc@lou.dk

Afdeling

Viborg,

Kontakt

T:70 300 500

M:20 969 798

oap@lou.dk