Janni Norup
Advokat, partner
Møderet for landsret

Fagområder

Janni har primære arbejdsområder inden for familieret, dødsbobehandling og strafferet.

Janni beskæftiger sig indenfor familieretten blandt andet med ægtefælleskifte/bodelinger, herunder også skifteretssager under offentligt skifte, samlivsophævelser og sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hun rådgiver endvidere omkring oprettelse af testamenter og ægtepagter.

Janni yder tillige rådgivning indenfor det arveretlige område, hvor hun behandler dødsboer, ligesom hun yder rådgivning til arvinger og repræsentation af arvinger i bobestyrerboer. Samtidig fører Janni retssager vedrørende fortolkning af testamenter.

Janni beskæftiger sig også med anbringelsessager, herunder både frivillige anbringelser og tvangsanbringelser af børn, og fører sagerne ved både Børn- og Ungeudvalgene rundt om i landet, Ankestyrelsen og Retterne.

Janni yder rådgivning i straffesager og fører alle slags straffesager ved Retten som forsvarsadvokat for tiltalte eller som bistandsadvokat for forurettede.

Janni er endvidere certificeret mediator, og kan således bistå med at løse uoverensstemmelser igennem dialog.

Hun fører også almindelige retssager ved Retten.

Janni er en del af kontorets team, der behandler sager for private klienter.

Janni afholder foredrag og “gå-hjem-møder” indenfor sine kompetenceområder.

Janni er medlem af Danske Familieadvokater.

Herudover er Janni medlem af Danske Mediatoradvokater.

Janni er endvidere medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Janni er også medlem af Bistandsadvokaternes Landsforening.

Janni  er desuden beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Randers.

Endvidere er Janni optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 2008
Advokatbeskikkelse, 2011
Møderet for Landsret

Tilbage til oversigt

Tilknyttet sekretær

Mette Dalum
91 356 727
md@lou.dk

Lone Frederiksen
91 356 721
lofr@lou.dk

Afdeling

Randers

Kontakt

T:70 300 500

M:91 356 757

jn@lou.dk