Jan Toft Olesen
Advokat, partner,
Møderet for Højesteret

Fagområder

Jan Toft Olesen er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1996. Hans primære arbejdsområde er erhvervslivets retsforhold, særligt vedrørende fast ejendom samt finansierings- eller insolvensret.

Vedrørende fast ejendom udfører Jan Toft Olesen rådgivning omkring entreprise, lejeforhold samt overdragelse. Endvidere varetager Jan retssager vedrørende disse forhold, specielt vedrørende entreprise- og lejeretlige problemstillinger.

Jan er beskikket som kurator i en række konkursboer og virker som rekonstruktør ved skifteretten i forbindelse med rekonstruktion af nødlidende virksomheder.

Yderligere rådgiver Jan  om generelle erhvervsretlige forhold, herunder selskabsretlige forhold. Jan bistår med stiftelse af selskaber og ændringer i selskabers forhold.

Jan Toft Olesen er medlem af bestyrelsen for en række virksomheder samt selvejende institutioner. I forbindelse med dette arbejde kan Jan udnytte, at han har bestået Handelshøjskolens Diplomprøve i regnskabsvæsen HD (R).

Uddannelse

Cand.jur. 1996
Advokatbeskikkelse, 1999
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret

Tilbage til oversigt

Tilknyttet sekretær

Else Laursen
91 356 725
el@lou.dk

Edith Jensen
91 356 723
ej@lou.dk

Afdeling

Randers

Kontakt

T:70 300 500

M:40 523 432

jto@lou.dk