Mads Christian Schwabe
Advokatfuldmægtig

Fagområder

Mads Christian er tilknyttet LOU Advokaters afdeling for procesret og beskæftiger sig hovedsageligt med retssager om forskellige emner for både erhvervs- og private klienter. Disse retssager kan vedrøre både stort og småt – alt fra fysiske mangler ved fast ejendom til komplicerede tvister mellem erhvervsdrivende.

Under studietiden – samt i et år på fuld tid – har Mads Christian blandt andet været ansat i Alektum Groups civilretsafdeling, hvorfor Mads Christian tidligt i sin karriere har beskæftiget sig med retssagsprocessen.

Mads Christian er desuden tilknyttet firmaets erhvervsretsafdeling, hvor Mads Christian blandt andet rådgiver om juridiske faldgruber ved erhvervsmæssig brug af kunstig intelligens samt databeskyttelse.

Herudover beskæftiger Mads Christian sig med generel rådgivning inden for selskabsret, kontraktsret, miljøret og erstatningsret.

Udgivelser

Specialeafhandling: Fordeling af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse.
(Retsvidenskabeligt Tidsskrift, juni 2023)

Uddannelse

Mads Christian Schwabe er uddannet cand.jur. i 2023 fra Aarhus Universitet.

Erhvervserfaring

Alektum Group, civilretsafdelingen, fuld tid, 2020-2021.

Tilbage til oversigt

Afdeling

Randers,

Kontakt

T:70 300 500

M:91 356 764

masc@lou.dk