Ny lejelov pr. 1. juli 2022

Den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, skal forenkle og modernisere lejelovgivningen. Loven er som udgangspunkt en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Ændringerne i loven har primært karakter af sproglige præcisering…

Læs mere

Ny typeformular til lejekontrakter

Den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2022. Dermed er det også nødvendigt med en ny typeformular, idet den eksisterende typeformular – typeformular A 9, udgave, henviser til den tidligere lejelov, der nu er ophævet. Den nye typeformular – typefo…

Læs mere

Kriminalisering af identitetsmisbrug

Kriminalisering af identitetsmisbrug Et flertal i folketinget har vedtaget, at identitetsmisbrug kriminaliseres. Loven træder i kraft den 1. april 2022. Ved identitetsmisbrug forstås, at en person uberettiget anvender oplysninger om en anden person s…

Læs mere

Ret til sygedagpenge trods oprettelse af CVR.nr?

Sagens tvist Vestre Landsret afsagde den 16. december 2021 dom i en sag, hvor en deltidssygemeldt havde oprettet et CVR. nr. med dertilhørende erhvervsprofiler på Facebook og Instagram samt en hjemmeside og visitkort. Spørgsmålet var, om oprettelsen …

Læs mere

Hævd på fællesarealer

I en tvist mellem to ejerlejlighedsejere om adgang til et fællesareal i en kælder har retten netop afsagt dom til fordel for den ejerlejlighedsejer, som LOU Advokater repræsenterede under retssagen. LOU Advokater havde på vegne af den ene ejerlejligh…

Læs mere