Hævd på fællesarealer

I en tvist mellem to ejerlejlighedsejere om adgang til et fællesareal i en kælder har retten netop afsagt dom til fordel for den ejerlejlighedsejer, som LOU Advokater repræsenterede under retssagen. LOU Advokater havde på vegne af den ene ejerlejligh…

Læs mere

LOU Advokater inviterer til GÅ-HJEM-MØDE

Emne:  Nyheder for ejerforeningers bestyrelser. Tid:       Onsdag den 3. november kl. 18.30 – 20.00 Sted:    LOU Advokater, kantinen, Østergrave 4, 2., (indgang fra gården, følg skiltning). Der er kommet ny ejerlejlighedslov og pr. 1.1.2022 træ…

Læs mere

Tvist om mangler ved større ingeniørprojekt

LOU Advokater har bistået en underentreprenør i en sag for Vestre Landsret vedrørende en tvist om mangler ved et større ingeniørprojekt, herunder særligt spørgsmålet om nedsættelse af udbedringsomkostninger som følge af egen skyld. I 2013 antog hoved…

Læs mere

Retssag om efterligning af gummistøvler

Hos LOU Advokater har vi netop afsluttet en femårig retssag om påstået efterligning af gummistøvler. Sagen vedrørte både krænkelse af ophavsretsloven og produktefterligning efter reglerne i markedsføringsloven: Der er her tale om to forskellige regel…

Læs mere

Ny lov om ligedeling af børne- og ungeydelsen fra 2022

Lov om ligedeling af børne- og ungeydelsen: Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag om ligedeling af børne- og ungeydelsen. Det vil sige, at fra og med 1. januar 2022 deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt ligeligt mellem barnets forældre. O…

Læs mere

Overdragelse af fast ejendom til familie

Der er ofte et ønske om, at en fast ejendom kan forblive i familiens eje gennem flere generationer. Nogle ejer sommerhuse som de ønsker, at deres børn og børnebørn skal overtage. Andre ønsker eksempelvis at overtage deres barndomshjem. I disse situat…

Læs mere

Omregistrering fra IVS til ApS – lempelse af krav

Iværksættere skal inden den 15. oktober omregistrere deres IVS til ApS Det blev i starten af 2019 ved lov vedtaget, at virksomhedsformen iværksætterselskaber, benævnt IVS, ikke for fremtiden kan oprettes. Samtidig blev det vedtaget at bestående IVS’e…

Læs mere