Forældelse af krav

Efter den almindelige regel i forældelsesloven forældes krav på tre år, med mindre forældelse er suspenderet, hvorefter forældelse indtræder senest 10 år fra fordringens opståen. Forældelse afbrydes eksempelvis ved anlæg af retssag. Dette gælder dog …

Læs mere

Din faglige baggrund kan blive afgørende for dit ansvar

En sag afsagt af Vestre Landsret drejede  sig om, hvorvidt en bygherre eller en entreprenør, som havde skabt kontakt til tre udlånte arbejdere, skulle hæfte for de ubestridte mangler, der fandtes at være ved isolering af taget. Entreprenøren udførte …

Læs mere

Moms af byggegrunde – igen

Som vi har beskrevet i tidligere nyhedsbrev den 22. marts 2016, har landsskatteretten tilsidesat Skat og skatterådets vurdering af, hvornår der er tale om en byggegrund, der skal belægges med moms i forbindelse med videresalg, og hvornår der er tale …

Læs mere