Forsikringsret – Bruger dit barn din bil?

Højesteret har i år afsagt dom, der angår forsikringserstatning ved to trafikuheld, der skete med kort mellemrum. Ved begge uheld var det forsikringstagers datter, der førte bilen. Faderen var også registeret ejer af bilen. Sagens spørgsmål var ”urig…

Læs mere

Den nye AI-forordning – Betydning og tidsfrister

Den 21. maj 2024 blev AI-forordningen vedtaget af Rådet for den Europæiske Union. Virksomheder og offentlige institutioner bør allerede nu begynde at forberede sig på de nye krav, så forordningens regler overholdes. Hvem skal forholde sig til AI-foro…

Læs mere