Overdragelse af fast ejendom til familie

Der er ofte et ønske om, at en fast ejendom kan forblive i familiens eje gennem flere generationer. Nogle ejer sommerhuse som de ønsker, at deres børn og børnebørn skal overtage. Andre ønsker eksempelvis at overtage deres barndomshjem. I disse situat…

Læs mere