FEM HURTIGE OM OLIETANKE

Tjek BBR (Bygnings- og Boligregistret). Forefindes der en olietank? Tjek placering ift. dine kommende haveplaner. Ved uhensigtsmæssig placering kan opgravning af villaolietanken overvejes Tjek evt. tankattest Tjek evt. sløjfningsattest Tjek for omkri…

Læs mere

Konkurs og rekonstruktion

Ny statistik fra Danmarks Statistik viser, at der i marts 2023 var 289 aktive virksomheder, der gik konkurs. Ved konkursen af disse virksomheder mistede en lang række medarbejdere – svarende til 2.222 fuldtidsstillinger – deres job. I løb…

Læs mere

Salgsklargøring af hus med skimmelsvamp

Som køber må man forvente, at et hus af ældre dato kan have skavanker som følge af husets lange levetid. Undertiden opstår der dog den ubehagelige overraskelse for køber, at skimmelsvamp pludselig kan konstateres i husets kælder. Almindelig praksis e…

Læs mere

Chikane på arbejdspladsen

Chikane er for nogle et velkendt fænomen på arbejdspladsen; du har måske oplevet mobning, stødende bemærkninger eller seksuelle krænkelser. Disse sager er ofte vanskelige, da arbejdspladsers arbejdsmiljø og omgangstone alt efter branche er meget vari…

Læs mere

LOU Advokater rådgiver i virksomhedsoverdragelse

LOU Advokater har rådgivet LBS Holding ApS i forbindelse med salget af samtlige kapitalandele i selskabet Saniservice ApS til finske PHM Group. Saniservice ApS blev etableret i 2013 og beskæftiger sig med alt i rengøring til boligsektoren herunder ej…

Læs mere