Moms ved salg af grunde med ejendom til nedrivning

I SKATs praksis de seneste år har det kunnet konstateres, at grunde bebygget med ejendomme til nedrivning er blevet anset for byggegrunde med den virkning, at grunden anses for omfattet af momspligt, forudsat at øvrige betingelser herfor er opfyldt. …

Læs mere

Afgørelse om 15 %-reglen fra Højesteret

Sagen udspringer af, at SKAT i et dødsbo stillede spørgsmålstegn ved, om dødsboets værdiansættelse i forbindelse med to ejendomme svarede til handelsværdien, selv om ejendommene blev udlagt til en arving indenfor reglen om +/-15 % af den offentlige e…

Læs mere