Advokathuset Viborg sammenlægges med LOU Advokatfirma

LOU Advokatfirma med hovedkontor i Randers og yderligere kontorer i Aarhus og København sammenlægger forretningen med Advokathuset Viborg. Efter sammenlægningen beskæftiger LOU Advokatfirma cirka 65 personer, heraf knap 25 jurister og 5 stud.jur. Fir…

Læs mere

Må man færdes på privat grund og i privat skov?

Dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom findes i mark- og vejfredslovens § 17. Ifølge bestemmelsen er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Det er derimod tilladt a…

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse til søsterselskab inden konkurs

Østre Landsret har i en nylig afsagt dom blandt andet fastslået, at værdiansættelsen ved virksomhedsoverdragelse til et søsterselskab umiddelbart forud for konkurs, skal ske under forudsætning af going-concern (fortsat drift), såfremt søsterselskabet…

Læs mere

Registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte de nye regler om registrering af reelle ejere i kraft. Lovændringen bevirker, at virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere. Pligten til ejerregistrering – der hidtil kun har været gældende for en virksomhe…

Læs mere

Fremtidsfuldmagter

– en ny lov som skal beskytte dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til at gøre det! En fremtidsfuldmagt indebærer, at du giver en bestemt person tilladelse (fuldmagt) til at varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du …

Læs mere