Genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger

For høje ejendomsvurderinger medfører for høje ejendomsværdiskatter. Med dette i baghovedet er det en god idé at undersøge, hvorvidt du betaler en for høj ejendomsværdiskat. Fra og med den 1. november 2020 er det ikke længere muligt at anmode om geno…

Læs mere

PFA-begunstigelser

Højesteret afsagde den 3. september 2020 dom vedrørende fortolkning af forsikringslovens § 102 og § 103. Højesteret fandt, at en ændring af hvem der skal anses som en forsikringstagers nærmeste pårørende, må forudsætte en aktiv tilkendegivelse af for…

Læs mere

Hvornår er et påkrav kommet frem?

Højesteret har nu slået fast, at PostNords ”track and trace” kombineret med en udtalelse fra PostNord-medarbejder er tilstrækkeligt til at godtgøre, at et påkrav er kommet frem til modtageren. Afklaring af retsstilling med ny dom Hvornår kan man være…

Læs mere

Testamenter kan nu igen underskrives for notaren

Idet samfundet igen er åbnet op efter COVID-19, kan testamenter endnu engang underskrives for notaren. Ligeså kan vidnetestamenter, der er oprettet under rettens nedlukning, konverteres til et notartestamente ved underskrift for notaren. Dette er vor…

Læs mere

Genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger

For høje ejendomsvurderinger medfører for høje ejendomsværdiskatter. Med dette i baghovedet er det en god idé at undersøge, hvorvidt du betaler en for høj ejendomsværdiskat. Fra og med den 1. november 2020 er det ikke længere muligt at anmode om geno…

Læs mere