Nye regler for forbrugsmålere

Bekendtgørelsen gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse og omfatter både nybyggeri og bestående bebyggelse. Bekendtgørelsen behandler både installering af målere, udskiftning af eksisterende målere, ligesom den gælder for målere i og uden f…

Læs mere

Gode råd ved indgåelse af entreprisekontrakter

Når der indgås en entreprisekontrakt, er det vigtigt, at denne forholder sig til det arbejde, der skal udføres. Dette kan sikres ved henvisning til tegningsmateriale og beskrivelse. Ligeledes er det en god idé, at kontrakten forholder sig til, hvilke…

Læs mere

Moms af byggemodningsomkostninger fra før 1. januar 2011

I forbindelse med ikrafttrædelsen af reglerne blev der ligeledes vedtaget overgangsregler for grunde erhvervet før 31. december 2010 for så vidt angår moms afholdt i 2010 eller tidligere vedrørende byggemodning m.m. På grunde, der sælges i perioden 1…

Læs mere

Husk at udnytte muligheden for afgiftsfrie gaver i 2015

Du kan årligt forære en gave med en værdi på op til 60.700 kr. i 2015 (beløbet prisreguleres årligt) til følgende personer: dine børn – herunder også adoptivbørn -, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn, dine stedbørn og deres børn, børnebørn, oldebørn …

Læs mere