Rette sagsøgte i naboretlige tvister

Dette spørgsmål har Østre Landsret taget stilling til. I denne sag blev et selskab, der havde projekteret og forestået et byggeri, anset for at være rette sagsøgte, trods det at selskabet efterfølgende havde solgt ejendommen. Sagen drejede sig om, hv…

Læs mere

Styrket indsats mod piratkopiering

Piratkopiering foreligger, når der foretages ulovlig kopiering af et produkt, der er beskyttet af immaterielle rettigheder. Herunder falder eksempelvis varemærkeforfalskning, dvs. ulovlig kopiering af et varemærke. For så vidt angår varemærker og des…

Læs mere

Persondataforordningen er vedtaget i EU

Den i EU generelle forordning om databeskyttelse af persondata, som er vedtaget, er en realitet, som danske virksomheder bør forholde sig til. De europæiske medlemslande, herunder Danmark, er nemlig forpligtet til at inkorporere forordningen i dansk …

Læs mere