Ændringer mv. ved offentlige udbud af entrepriser

Det følger af reglen i AB92 henholdsvis ABT93, § 14, at bygherren har en vidtgående ret til at kræve ændringer i den entreprise, som en entreprenør har påtaget sig at udføre. Efter den nugældende udbudslov er det imidlertid ikke givet, at bygherren k…

Læs mere

Moms i forbindelse med salg af ombyggede tagetager.

Salg af fast ejendom er som  praktisk udgangspunkt ikke momspligtigt. Ved salg af ombyggede ejerlejligheder, f.eks. i tilfælde af udnyttelse af et tidligere tørreloft til beboelse, vil salget af det ombyggede, imidlertid ofte være momspligtigt. Dette…

Læs mere