Husk at udnytte muligheden for afdragsfrie gaver i 2016

I 2016 er det afgiftsfrie beløb 61.500,00 kr. Beløbet pristalsreguleres årligt, og kan derfor være anderledes i 2017. Det er dog ikke til hvem som helst, det er muligt at give en sådan afgiftsfri gave. Hvis beløbet skal være skatte- og afgiftsfrit, s…

Læs mere

Husk håndværkerfradraget

BoligJobordningen er for 2016 og 2017 blevet ændret, så den nu er mere ’grøn’. Det betyder, at man i 2016 og 2017 kan få et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer/ og eller klimatilpasning. …

Læs mere

Energiforbedringers påvirkning af lejens størrelse

Den 1. april 2015 trådte BKG nr. 281 om ”totaløkonomisk rentable energiforbedringer” i kraft. En bekendtgørelse, som privat- og erhvervsudlejere i almindelighed bør have et nærmere kendskab til. Bekendtgørelsen åbner nemlig mulighed for, at energifor…

Læs mere

Udlæg nægtet i interessenters ejendom

Vestre Landsret har i 2016 stadfæstet en kendelse afsagt af fogedretten i Kolding. I den pågældende sag var et interessentskab ikke i stand til at betale sin gæld. Spørgsmålet var herefter, hvorvidt en kreditor kunne foretage udlæg i en ejendom ejet …

Læs mere

LOU Advokatfirma udvider i København

    LOU Advokatfirma udvider med to erfarne erhvervsadvokater LOU Advokatfirma, med hovedkontor i Randers og kontorer i København, Aarhus og Hobro, udvider med to erfarne erhvervsadvokater, nemlig advokaterne Tomas O. Berg og Niels Ahlmark. Til dagli…

Læs mere

Mange fordringer forældes i 2016/2017

I januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Før den nye lov indtrådte, var det nok at sende en betalingspåmindelse for at afbryde forældelsesfristen. Dette er ikke længere tilstrækkeligt. Med forældelsesloven fra 2008 blev forældelsesfristerne…

Læs mere

E-mail som kommunikationsform i lejeforhold

E-mail er efterhånden en anerkendt kommunikationsform – dog ikke i lejeforhold. Det fremgår nemlig af lejelovens § 4, stk. 2, at hvis lejer og udlejer ønsker at kommunikere pr. e-mail, skal de aftale det først. Aftalen kan indgås både ved indgåelsen …

Læs mere
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter