Moms af byggegrunde – igen

Som vi har beskrevet i tidligere nyhedsbrev den 22. marts 2016, har landsskatteretten tilsidesat Skat og skatterådets vurdering af, hvornår der er tale om en byggegrund, der skal belægges med moms i forbindelse med videresalg, og hvornår der er tale …

Læs mere

Moms ved salg af grunde med ejendom til nedrivning

I SKATs praksis de seneste år har det kunnet konstateres, at grunde bebygget med ejendomme til nedrivning er blevet anset for byggegrunde med den virkning, at grunden anses for omfattet af momspligt, forudsat at øvrige betingelser herfor er opfyldt. …

Læs mere

Afgørelse om 15 %-reglen fra Højesteret

Sagen udspringer af, at SKAT i et dødsbo stillede spørgsmålstegn ved, om dødsboets værdiansættelse i forbindelse med to ejendomme svarede til handelsværdien, selv om ejendommene blev udlagt til en arving indenfor reglen om +/-15 % af den offentlige e…

Læs mere

Persondataforordningen

Inden udgangen af 2015 opnåedes enighed om det nærmere indhold af persondataforordningen. Persondataforordningen kan generelt siges at have til formål at skærpe kravene til virksomheder, der behandler persondata og bedre sikre enkeltpersoners rettigh…

Læs mere

Tilskud til energirenovering

I forbindelse med gennemførelse af bygningsarbejde er det muligt at opnå tilskud til arbejderne, såfremt der opnås energibesparelser i forbindelse hermed. Dette kan for eksempel være tilfældet, såfremt der ved en tagrenovering sker efterisolering ell…

Læs mere

Sammenligningslejemål i småhusejendomme

Vestre Landsret har for nylig besluttet, at der ikke kunne ske sammenligning mellem rækkehuslignende bebyggelse og etagebyggeri i midtbyen. Vestre Landsret stadfæstede afgørelsen, hvor Retten i Randers som boligret traf beslutning om, at et småhuslej…

Læs mere
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter