Gaver mellem ægtefæller

Folketinget har den 23. maj 2017 vedtaget lovforslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold, som træder i kraft 1. januar 2018. Loven går ind og ændrer reglerne for gavegivelse mellem ægtefæller. Efter den nuværende lov skal gaver mellem forlovede…

Læs mere

Ransomware: It-kriminelle der afpresser.

Vi har alle en computer, hvor vi gemmer vores familiefotos, forsikringspapirer samt andre vigtige dokumenter. Dog glemmer vi at tage sikkerhedskopier af vores personlige og vigtige data, hvilket de it-kriminelle nu bruger til at afpresse os. Ved rans…

Læs mere

Arbejdsskader ved lejet arbejdskraft.

Når eksempelvis bygherrer eller selvstændige erhvervsdrivende lejer arbejdskraft gennem et vikarbureau, antages det fejlagtigt, at de lejede arbejdstagere altid er dækkede af en arbejdsskadeforsikring. Dette har allerede kostet flere selvstændige erh…

Læs mere

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Folketinget har den 23. maj 2017 vedtaget lovforslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold, som træder i kraft 1. januar 2018. Loven moderniserer reglerne om de økonomiske retsvirkninger ved indgåelse af ægteskab. Efter den nuværende lov har æg…

Læs mere

Advokathuset Viborg sammenlægges med LOU Advokatfirma

LOU Advokatfirma med hovedkontor i Randers og yderligere kontorer i Aarhus og København sammenlægger forretningen med Advokathuset Viborg. Efter sammenlægningen beskæftiger LOU Advokatfirma cirka 65 personer, heraf knap 25 jurister og 5 stud.jur. Fir…

Læs mere

Må man færdes på privat grund og i privat skov?

Dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom findes i mark- og vejfredslovens § 17. Ifølge bestemmelsen er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Det er derimod tilladt a…

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse til søsterselskab inden konkurs

Østre Landsret har i en nylig afsagt dom blandt andet fastslået, at værdiansættelsen ved virksomhedsoverdragelse til et søsterselskab umiddelbart forud for konkurs, skal ske under forudsætning af going-concern (fortsat drift), såfremt søsterselskabet…

Læs mere

Registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte de nye regler om registrering af reelle ejere i kraft. Lovændringen bevirker, at virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere. Pligten til ejerregistrering – der hidtil kun har været gældende for en virksomhe…

Læs mere