Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Folketinget har den 23. maj 2017 vedtaget lovforslaget til lov om ægtefællers økonomiske forhold, som træder i kraft 1. januar 2018. Loven moderniserer reglerne om de økonomiske retsvirkninger ved indgåelse af ægteskab. Efter den nuværende lov har æg…

Læs mere

Advokathuset Viborg sammenlægges med LOU Advokatfirma

LOU Advokatfirma med hovedkontor i Randers og yderligere kontorer i Aarhus og København sammenlægger forretningen med Advokathuset Viborg. Efter sammenlægningen beskæftiger LOU Advokatfirma cirka 65 personer, heraf knap 25 jurister og 5 stud.jur. Fir…

Læs mere

Må man færdes på privat grund og i privat skov?

Dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom findes i mark- og vejfredslovens § 17. Ifølge bestemmelsen er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Det er derimod tilladt a…

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse til søsterselskab inden konkurs

Østre Landsret har i en nylig afsagt dom blandt andet fastslået, at værdiansættelsen ved virksomhedsoverdragelse til et søsterselskab umiddelbart forud for konkurs, skal ske under forudsætning af going-concern (fortsat drift), såfremt søsterselskabet…

Læs mere

Registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte de nye regler om registrering af reelle ejere i kraft. Lovændringen bevirker, at virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere. Pligten til ejerregistrering – der hidtil kun har været gældende for en virksomhe…

Læs mere

Fremtidsfuldmagter

– en ny lov som skal beskytte dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til at gøre det! En fremtidsfuldmagt indebærer, at du giver en bestemt person tilladelse (fuldmagt) til at varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du …

Læs mere

Chefen må gerne se ansattes sygedata

Højesteret afsagde den 24. januar 2017 en principiel dom om, at en arbejdsgiver har ret til at se en ansats diagnose. Sagen drejede sig om en pædagog, som fik udbetalt løn fra sin arbejdsgiver, en vuggestue, mens hun var sygemeldt med en depression. …

Læs mere