ANDEN RELATION

SPECIFIK INFORMATION OM LOU ADVOKATERS DATABESKYTTELSE TIL ANDRE RELATIONER

LOU ADVOKATER, CVR-nr. 35272348, Østergrave 4, 3. sal, 8900 Randers C, e-mail: gdpr@lou.dk, tlf.nr.: 70 300 500, behandler personoplysninger om en række kategorier af fysiske personer, som led i vores advokatvirksomhed. Behandlingen udføres i forbindelse med sagsbehandling på vegne af vores klienter og i forbindelse med driften af vores advokatvirksomhed i øvrigt.

I forbindelse med disse databehandlinger indtager LOU ADVOKATER rollen som dataansvarlig herfor, hvorfor advokatfirmaet skal informere om, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes. Nærværende specifikke information om vores databeskyttelse er til andre relationer end vores klienter, modparter og sagsparter, hvorfor underretningen retter sig til advokater, revisorer, samarbejdspartnerne og modtagere af firmaets nyhedsbreve.

LOU ADVOKATER opfordrer dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder vores kontaktoplysninger, ligesom du heri kan læse mere om dine generelle rettigheder samt klagemulighed til Datatilsynet.

Du finder vores generelle information her: Persondatapolitik.

LOU ADVOKATERS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
LOU ADVOKATER foretager behandling af dine personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig selv, eller som vi har indhentet via offentlige tilgængelige hjemmesider, f.eks. Advokatnøglen, CVR-registret eller din virksomheds hjemmeside.

Personoplysninger omfatter dit navn, virksomhed og dine kontaktoplysninger (tlf.nr. og e-mail).

Advokatfirmaet behandler ikke dine følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller dit CPR-nr.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SAGLIGE FORMÅL
LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger med henblik på varetagelsen af en forretningsrelation samt til brug for at kommunikere med dig, enten som led i markedsføring, såsom udsendelse af advokatfirmaets e-nyhedsbrev m.v., eller i forbindelse med varetagelsen af sager for vores klienter.

LOU ADVOKATER BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER LOVLIGT
Som led i driften af vores advokatvirksomhed behandler vi dine personoplysninger i medfør af en række behandlingsgrundlag, der følger af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven. LOU ADVOKATER behandler dine personoplysninger lovligt, da samtlige behandlingsaktiviteter baseres på et behandlingsgrundlag.

Behandlingsgrundlagene er følgende:

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger i medfør af dets legitime interesse i at varetage en konkret sag på vegne af en klient, varetage en samarbejdsrelation og kommunikere med dig[1].

Såfremt du har tilmeldt dig til LOU ADVOKATERs elektroniske nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger i medfør af dit givne samtykke til brug for vores fremsendelse af nyhedsbrevene[2].

LOU ADVOKATER VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNINGER UDEN LOVLIGT GRUNDLAG
LOU ADVOKATER videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre det sker som led i vores varetagelse af en sag eller, medmindre det sker til opfyldelse af en retlig pligt, som påhviler advokatfirmaet.

Advokatfirmaet overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

LOU ADVOKATER FORETAGER KORREKT SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det ikke længere findes nødvendigt i forhold til varetagelsen af de behandlingsformål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Det vil blandt andet være så længe, at vi har en forretningsmæssig relation til dig.

I tilfældet, hvor dine oplysninger indgår i forbindelse med vores sagsbehandling, vil de blive opbevaret så længe vi opbevarer sagen, hvilket typisk er en periode på 10 år fra sagens afslutning. Læs eventuelt mere i vores information til klienter og modparter.

Hvis du er modtager af vores elektroniske nyhedsbrev, sletter vi dine oplysninger, som behandles til dette formål, på tidspunktet, hvor du har tilbagekaldt dit samtykke.

DINE RETTIGHEDER
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for advokatfirmaets generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som advokatfirmaet har tilknyttet dig.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.
[2] GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter