Karriere

Hos LOU Advokater beskæftiger vi advokater med interesse og specialer inden for det erhvervsretslige og det privatretslige område. Vi har desuden advokatfuldmægtige og stud. jur.’er – både som studentermedhjælpere og i praktikforløb.

Som støtte for advokaterne beskæftiger vi en række advokatsekretærer, administrativt personale og medarbejdere med speciale i ejendomsadministration.

Vores medarbejdere
Som advokat i LOU Advokater har du mulighed for at gøre karriere i en virksomhed med store ambitioner og forventninger, gode kolleger og et godt fællesskab.

Vi støtter udviklingen af medarbejdernes kompetencer, bl.a. igennem relevante eksterne kurser i Danmark og i udlandet.

Mange af vores advokater er løbende i kontakt med udenlandske klienter og samarbejdspartnere. Derfor er gode sprogkundskaber vigtige. Hos LOU er der gode muligheder for at komme til udlandet og udvikle faglige sprogkundskaber samt skabe internationale relationer.

Vi lægger mange kræfter i at rekruttere de rigtige medarbejdere og dernæst give dem den rigtige uddannelse. Dygtige og tilfredse medarbejdere indgår i vores værdigrundlag.

Vi inddeler vores karriere- og uddannelsesprogram efter jobfunktion:

• Advokat
• Advokatfuldmægtig
• Advokatsekretær
• Ejendomsadministration

Ansættelsesvilkår og personalegoder
Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Derfor tilbyder vi attraktive ansættelsesvilkår, fordelagtige personalegoder og forskellige sociale aktiviteter. Som advokat hos os får du blandt andet:

• Individuelt forhandlet løn, bonusordning, pensionsordning og sundhedsforsikring
• Heltidsulykkesforsikring
• Mobil arbejdsplads, herunder bærbar pc, iPhone, iPad og hjemmeopkobling
• Mulighed for nedsat arbejdstid fx efter barsel
• Mulighed for orlov fx i forbindelse med videreuddannelse i udlandet
• Fem ugers ferie og fem feriefridage
• Sociale aktiviteter
• Rekruttering

Vi annoncerer efter nye medarbejdere i dagblade og på relevante jobdatabaser, men vi modtager også gerne uopfordrede ansøgninger.

Hvis du sender en ansøgning til LOU Advokater, skal du vedlægge dit CV og kopi af relevante eksamensbeviser.

Ansøgning
Ansøgning bedes tilsendt advokat Jan Toft Olesen, job@lou.dk