Birgitte Rolighed
Advokat,
møderet for Højesteret

Fagområder

Birgitte Rolighed har primære arbejdsområder inden for fast ejendom og beskæftiger sig indenfor dette område navnlig med køberrådgivning og tvister vedrørende fast ejendom samt med ejendomsadministration.

Andet

I perioden 2017-2021 sad Birgitte Rolighed i Advokatrådet, valgt i Randers retskreds.

Gennem mere end 13 år (1994–2007) har hun siddet i huslejenævnet i Viborg Kommune som udpeget af Viborg Kommunalbestyrelse.

Birgitte Rolighed afholder ‘gå-hjem-møder’ om bl.a. foreningsret og førstegangskøb.

Foruden de skandinaviske sprog behersker Birgitte Rolighed engelsk og tysk.

Uddannelse

Cand. jur. 1983
Advokatbeskikkelse 1987
Opnået møderet for Landsret og Højesteret
Medlem af Advokatrådet fra 2017 til 2021

Birgitte Rolighed har tidligere undervist på Aarhus Universitet og desuden på ejendomsmægler- og ejendomsadministratoruddannelserne.

Fungerer som censor ved retssagsprøve for advokatfuldmægtige, udpeget af Advokatsamfundet

 

Tilbage til oversigt

Tilknyttet sekretær

Edith Jensen
91 356 723
ej@lou.dk

Lone Thulstrup
91 356 726
lt@lou.dk

Afdeling

Randers

Kontakt

T:70 300 500

M:91 356 710

br@lou.dk