Samtykkeerklæring – Privatrådgivning

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af klienters identitet, herunder tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge klienters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om klienter er registreret i RKI, behandling af din sag om privatrådgivning, herunder behandling af oplysninger om strafbare forhold, helbredsoplysninger, oplysninger om religiøse forhold, oplysninger om seksuelle forhold mv.

Behandlingen foretages af LOU Advokater P/S, CVR nr. 38718924, Østergrave 4, 3., 8900 Randers C, der tillige er registreret på følgende adresser: Nytorv 17, 2. sal, 1450 København K, Havnegade 2A, 2. tv., 8000 Aarhus C samt Gothersgade 2, 8800 Viborg.

LOU Advokater P/S kan kontaktes på tlf.nr. 70 300 500 man – tor kl. 09:00-16:00, fre kl. 09:00-15:00 eller pr. e-mail: info@lou.dk.

Samtykket gives alene til den tilknyttede advokat, herunder øvrige medarbejdere på sagen, der er tilknyttet følgende afdeling(er):

 

 

 

 

Der kan være sæt kryds ved flere af LOU Advokaters afdelinger, hvilket skyldes, at den pågældende advokat vil benytte medarbejder(e), der er tilknyttet en anden afdeling, da disse besidder en særlig fagkundskab, der er relevant for din sag.

CPR-nr.:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må indhente, udveksle og behandle mit CPR-nr. til brug for oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af klienters identitet, herunder tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge klienters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om klienter er registreret i RKI, behandling af din sag om privatrådgivning, herunder korrespondance med offentlige myndigheder, modparten og dennes repræsentant.

Samtykket vedrørende CPR-nr. gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Strafferetsovertrædelser (domme og sagsakter ved politiet):
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle mine personoplysninger om strafbare forhold til brug for behandling af sagen.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor

Helbredsoplysninger:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte helbredsoplysninger i form af oplysninger om mit helbred, såsom lægeordineret medicin, herunder hvilken medicin samt anbefalet dosis, samt øvrige helbredsoplysninger såsom eventuelle kroniske sygdomme, livsvigtig medicin/behandling samt relevant sygdomshistorik, herunder psykiske lidelser til brug for behandling af sagen.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Oplysning om seksuelle forhold eller seksuel orientering:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Oplysning om religiøse forhold:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte oplysninger om religiøse forhold.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor: