Samtykkeerklæring for reg. skødeoverdragelse (klient)

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende overordnede formål: Juridisk bistand i forbindelse med overdragelse af skøde samt tinglysning heraf og gennemførsel af gældsovertagelse.

Behandlingen foretages af LOU Advokater P/S, CVR nr. 38718924, Østergrave 4, 3., 8900 Randers C, der tillige er registreret på følgende adresser: Skindergade 38, 1. 1159 København K, Havnegade 2A, 2. tv., 8000 Aarhus C samt Gothersgade 2, 8800 Viborg.

LOU Advokater P/S kan kontaktes på tlf.nr. 70 300 500 man – tor kl. 09:00-16:00, fre kl. 09:00-15:00 eller pr. e-mail: info@lou.dk.

CPR-nr.:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater P/S må behandle mit CPR-nr. i forbindelse med oprettelse af min sag, hvilket benyttes til brug for oprettelse af dokumenter, baggrundstjek i forhold til om, hvorvidt jeg er registreret i RKI samt tilmelding til datavagten, således mit eventuelle adresse- samt navneskifte bliver oplyst i sagssystemet.

Jeg giver samtykke til videregivelse af mit CPR-nr. til Tinglysningsretten med henblik på tinglysning af skøde, da Tingslysningsretten påkræver dette.

Jeg giver endvidere samtykke til videregivelsen af mit CPR-nr. til brug for gennemførsel af gældsovertagelse samt i forbindelse med skødeoverdragelse, da mit CPR-nr. videregives til den pågældende bank med henblik på korrekt identifikation af mig.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, hvilket gives ved afkrydsning, således mit CPR-nr. kan behandles til følgende:

Du er forinden underskrift af samtykkeerklæringen gjort bekendt med, at du på ethvert tidspunkt kan trække dit givne samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere behandling af dine personoplysningerne, som du har samtykket til, medmindre en fortsat behandling vil kunne finde sted, som følge af et andet behandlingsgrundlag. I tilfælde af sidstnævnte, vil du modtage information om det andet behandlingsgrundlag, formålet med den fortsatte behandling m.v. Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække samtykket tilbage eller udøve nogle af dine øvrige rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til LOU Advokater på de ovenfor anførte kontaktinformationer.

Du har endvidere inden underskrift af samtykkeerklæringen modtaget og læst LOU Advokaters oplysningsskrivelse samt oplysningsskrivelse om ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger”, hvori bl.a. dine rettigheder er oplistet og beskrevet. 

Selvom du ikke giver samtykke til samtlige eller dele af de ovenstående personoplysninger, skal du være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at LOU Advokater er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kontrakt, lovgivning m.v.