Samtykkeerklæring – Dødsbo (bobestyrer)

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af parters identitet, herunder i visse tilfælde at foretage kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge parters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om parter er registreret i RKI, dødsbobehandling, herunder evt. tinglysning på tinglysning.dk, korrespondance med offentlige myndigheder, ejendomsmægler, revisor mv.

Behandlingen foretages af LOU Advokater P/S, CVR nr. 38718924, Østergrave 4, 3., 8900 Randers C, der tillige er registreret på følgende adresser: Skindergade 38, 1. 1159 København K, Havnegade 2A, 2. tv., 8000 Aarhus C samt Gothersgade 2, 8800 Viborg.

LOU Advokater P/S kan kontaktes på tlf.nr. 70 300 500 man – tor kl. 09:00-16:00, fre kl. 09:00-15:00 eller pr. e-mail: info@lou.dk.

Samtykket gives alene til den tilknyttede advokat, herunder øvrige medarbejdere på sagen, der er tilknyttet følgende afdeling(er):

 

 

 

 

Der kan være sat kryds ved flere af LOU Advokaters afdelinger, hvilket skyldes, at den pågældende advokat vil benytte medarbejder(e), der er tilknyttet en anden afdeling, da disse besidder en særlig fagkundskab, der er relevant for din sag.

CPR-nr.:
Oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af parters identitet, herunder i visse tilfælde at foretage kundekendskabsprocedure i henhold til Hvidvaskloven, tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge parters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om parter er registreret i RKI, dødsbobehandling, herunder evt. tinglysning på tinglysning.dk, korrespondance med offentlige myndigheder, herunder Skat og Skifteretten, ejendomsmægler, revisor mv

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Legitimationsoplysninger:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må indhente og behandle mine legitimationsoplysninger til brug for legitimering af mig.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens afsnit 6, stk. 1, litra A, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Du er forinden underskrift af samtykkeerklæringen gjort bekendt med, at du på ethvert tidspunkt kan trække dit givne samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere behandling af dine personoplysningerne, som du har samtykket til, medmindre en fortsat behandling vil kunne finde sted, som følge af et andet behandlingsgrundlag. I tilfælde af sidstnævnte, vil du modtage information om det andet behandlingsgrundlag, formålet med den fortsatte behandling m.v. Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække samtykket tilbage eller udøve nogle af dine øvrige rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til LOU Advokater på de ovenfor anførte kontaktinformationer.

Du har endvidere inden underskrift af samtykkeerklæringen modtaget og læst LOU Advokaters oplysningsskrivelse samt oplysningsskrivelse om ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger”, hvori bl.a. dine rettigheder er oplistet og beskrevet. 

Selvom du ikke giver samtykke til samtlige eller dele af de ovenstående personoplysninger, skal du være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at LOU Advokater er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kontrakt, lovgivning m.v.