Samtykkeerklæring – Bopæl, samvær

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af klienters identitet, herunder tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge klienters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om klienter er registreret i RKI, behandling af din bopælssag og samværssag, herunder behandling af oplysninger om strafbare forhold, helbredsoplysninger, oplysninger om religiøse forhold, oplysninger om seksuelle forhold mv.

Behandlingen foretages af LOU Advokater P/S, CVR nr. 38718924, Østergrave 4, 3., 8900 Randers C, der tillige er registreret på følgende adresser: Skindergade 38, 1. 1159 København K, Havnegade 2A, 2. tv., 8000 Aarhus C samt Gothersgade 2, 8800 Viborg.

LOU Advokater P/S kan kontaktes på tlf.nr. 70 300 500 man – tor kl. 09:00-16:00, fre kl. 09:00-15:00 eller pr. e-mail: info@lou.dk.

Samtykket gives alene til den tilknyttede advokat, herunder øvrige medarbejdere på sagen, der er tilknyttet følgende afdeling(er):

 

 

 

 

Der kan være sæt kryds ved flere af LOU Advokaters afdelinger, hvilket skyldes, at den pågældende advokat vil benytte medarbejder(e), der er tilknyttet en anden afdeling, da disse besidder en særlig fagkundskab, der er relevant for din sag.

Legitimationsoplysninger, herunder CPR-nr.:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må indhente, udveksle og behandle mit CPR-nr. til brug for oprettelse af sag, korrespondance, undersøgelse af klienters identitet, herunder tilmelding til datavagten med henblik på at overvåge klienters evt. adresseskift, ligesom oplysningerne kan blive brugt til at tjekke, om klienter er registreret i RKI, behandling af din bopælssag og samværssag, herunder korrespondance med offentlige myndigheder, modparten og dennes repræsentant.

Samtykket vedrørende CPR-nr. gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Samtykket vedrørende øvrige legitimationsoplysninger gives i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra A, jf. nedenfor:

Strafferetsovertrædelser (domme og sagsakter ved politiet):
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle mine personoplysninger om strafbare forhold til brug for behandling af bopælssagen og samværssagen.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Helbredsoplysninger:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte helbredsoplysninger i form af oplysninger om mit helbred, såsom lægeordineret medicin, herunder hvilken medicin samt anbefalet dosis, samt øvrige helbredsoplysninger såsom eventuelle kroniske sygdomme, livsvigtig medicin/behandling samt relevant sygdomshistorik, herunder psykiske lidelser til brug for behandling af sagen.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Oplysning om seksuelle forhold eller seksuel orientering:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor:

Oplysning om religiøse forhold:
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til at LOU Advokater må behandle tilsendte oplysninger om religiøse forhold.

Samtykket gives i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, hvilket gives ved følgende afkrydsning jf. nedenfor::

Du er forinden underskrift af samtykkeerklæringen gjort bekendt med, at du på ethvert tidspunkt kan trække dit givne samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere behandling af dine personoplysningerne, som du har samtykket til, medmindre en fortsat behandling vil kunne finde sted, som følge af et andet behandlingsgrundlag. I tilfælde af sidstnævnte, vil du modtage information om det andet behandlingsgrundlag, formålet med den fortsatte behandling m.v. Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække samtykket tilbage eller udøve nogle af dine øvrige rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til LOU Advokater på de ovenfor anførte kontaktinformationer.

Du har endvidere inden underskrift af samtykkeerklæringen modtaget et link til og læst LOU Advokaters persondatapolitik, hvori bl.a. vores brug af dine oplysninger samt dine rettigheder er oplistet og beskrevet.

Selvom du ikke giver samtykke til samtlige eller dele af de ovenstående personoplysninger, skal du være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at LOU Advokater er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kontrakt, lovgivning m.v.