Jørgen J. B. Carstensen
Cand.jur.,

Fagområder

Jørgen Carstensen beskæftiger sig med virksomhedsrådgivning, herunder virksomhedsomdannelse, oprettelse af selskaber samt rådgivning om virksomhedens generelle juridiske problemer.

Han bistår desuden lejere og udlejere med oprettelse af lejekontrakter, behandling af tvister ved huslejenævn og domstole. Rådgivningen vedrører både bolig og erhvervslejeforhold.

Jørgen Carstensen repræsenter klienter ved køb og salg af fast ejendom, dette gælder såvel  private ejendomshandler, villaer, ejerlejligheder og sommerhuse som erhvervsejendomme, ejendomme der anvendes til produktion samt erhvervs- og boligudlejningsejendomme.

Jørgen Carstensen har nogle år været ansat som jurist i et forsikringsselskab, og han bistår klienter med sager mod forsikringsselskaber. Han bistår desuden klienter med oprettelse af testamenter, ligesom han hjælper pårørende i forbindelse med dødsboer.

Uddannelse

Cand.jur.
Advokat 1985
Møderet for Landsret
Møderet for Højesteret

Tilbage til oversigt

Afdeling

Aarhus

Kontakt

T:70 300 500

M:29 179 399

jbc@lou.dk