Jens Chr. Lauridsen
Cand. jur.,

Fagområder

Jens Chr. Lauridsen er cand. jur. fra 1973 og arbejder med rådgivning af erhvervskunder.

Han er specialist i virksomhedsoverdragelser, selskabsspørgsmål og fondsret. Jens Chr. Lauridsen arbejder med insolvenssager, rekonstruktioner og konkurser.

Jens Chr. Lauridsen har i en årrække fungeret som retsmægler for Vestre Landsret, og deltager i voldgifter og mediation.

Han beskæftiger sig desuden med dødsboer.

Jens Chr. Lauridsen beklæder bestyrelsesposter i flere virksomheder og fonde.

Uddannelse

Handelsuddannet
Højere handelseksamen
Cand.jur. 1973
Advokat 1976 – 2017
Certificeret voldgiftsdommer
Mediator – fhv. retsmægler
Møderet for Højesteret 1986

Tilbage til oversigt

Afdeling

Randers

Kontakt

T:70 300 500

M:40 744 555

jcl@lou.dk