Ledelsesansvar i selskaber lll

Hvem har ansvaret, når det eksempelvis går rigtig galt for en bank? I tidligere artikler på dette sted, henholdsvis den 1. marts og den 29. marts 2016, er der blevet redegjort for dels grundlaget for det selskabsretlige ledelsesansvar dels indholdet af ledelsesansvaret, herunder formålet med at gøre erstatnings- og strafansvar gældende overfor ledelsen af en … Læs resten af Ledelsesansvar i selskaber lll